Testo 06323175 | testo 317-5 CO ambiant | Rexel France